Cultura Locala

 Succesiune de imagini cu locatii, evenimente, obiceiuri si datini ce definesc localitatea.
 Structura si organizarea scolilor si a cadrelor didacticea din comunitate.
 Detalii istorice, geografice si informatii generale despre comuna.
 Ziua comunei si alte sarbatori si obiceiuri de ordin local.