Fond funciar

  • Ordinul nr. 330 / 24.06.2016 pentru actualizarea, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ialomita, a comisiei pe plan local pentru constatarea pagubelor si evaluarea pierderilor inregistrate de catre persoanele fizice sau asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru venitul anual pe baza de norma de venit: click aici
  • Anexa 7 la norme - SITUATIA terenurilor agricole şi forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate: click aici
  • IL_SFANTU_GHEORGHE_A09_94456-03-2015: click aici
  • Situatia centralizata a cererilor nesolutionate care au fost depuse in temeiul Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997, Legii nr.1/2000 si Legii nr.247/2005: click aici