Interventii

ROMANIA 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA SFANTU GHEORGHE 
TEL/FAX-0243/262001 

SITUATIA CONTRACTELOR DE DEZAPEZIRE 
DRUMURI COMUNALE 

Nr.crt.

Autoritatea contractanta

Valoarea contractului

Operatorul economic

Zonele si tronsoanele de drum acoperite  de contract

(in procente)

Zonele si tronsoanele de drum neacoperite de contract

(in procente)

Termenul pentru dezapezire precizat in contract

Observatii

1

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 


Date cu privire la contractele de deszapezire incheiate la nivelul judetului:

Nu avem incheiate contracte pentru dezapezire!